Record:   Prev Next
作者 柯琳娟 著
書名 坚守良知的翻译家 : 草婴传 / 柯琳娟, 杜雅萍著
出版項 南京 : 江苏人民出版社, 2010
國際標準書號 9787214062451 (平裝) : 人民幣15.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.882 326-310    在架上    30550112519325
 文哲所  782.88 865:4/ 8576    在架上    30580002911415
版本 第1版
說明 4, 148面 : 圖 ; 21公分
系列 大家丛书
附註 拼音題名: Jian shou liang zhi de fan yi jia
含參考書目
主題 草嬰 (1923-) -- 傳記 csht
Alt Author 杜雅萍 著
Alt Title 草嬰傳
Jian shou liang zhi de fan yi jia
Record:   Prev Next