MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  000304s1998  ja ad     001 0 jpn d 
020  4639015364 
040  AS|cAS|dHS|dCLP 
041 0 jpn 
100 1 鎌田茂雄|d(1927-2001)|e編 
245 10 大蔵経全解說大事典 /|c鎌田茂雄等編 
246 33 大藏經全解說大事典 
250  初版 
260  東京都 :|b雄山閣,|c平成10[民87] 
300  10, 1071面 :|b圖, 表 ;|c27公分 
350  ¥38000|b(精裝) 
500  含索引 
650 7 藏經|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 221.08 8644    館內使用    30600010222496
 文哲所參考室  R 221.08 8954    館內使用    30580001450860
 傅斯年圖書館閱覽室  JR 221.08 8885    館內使用    30530103998944