Record:   Prev Next
書名 蒙古语族诸民族宗教史 / 佟德富主编 ; 宋长宏[等]副主编 ; 佟德富[等]执笔
出版項 北京市 : 中央民族大学出版社, 2007
國際標準書號 9787811083279 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  396.921202 164    在架上    30550112635790
版本 第1版
說明 [8], 546面, 圖版[4]面 ; 21公分
系列 阿尔泰学硏究丛书
阿爾泰學硏究叢書
附註 中央民族大学国家”十五””211工程”建设项目
含參考書目
拼音題名: Menggu yu zu zhu min zu zong jiao shi
Alt Author 佟德富 (1938-) 主編 執筆
宋長宏 副主編
Alt Title Menggu yu zu zhu min zu zong jiao shi
Record:   Prev Next