MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
007  hdoafu---buuu 
008  970415m18811913ja      000 0 jpn d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 jpn 
245 00 領事報告資料|h[縮影資料] /|c外務省編 
260  東京 :|b外務省,|c明治14-大正2[1881-1913] 
505 0 內容: 1,通商彙編(捲1-2)--2,通商報告(捲3-5)--3,官報(捲6-10)
    --4,通商彙纂(捲11-74)--5,通商彙纂索引(捲75) 
533  縮影捲片.|b東京 :|c雄松堂書店,|d1983.|e75縮影捲片 ; 35糎米
710 2 外務省|c(日本)|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00032  1881-1883    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00033  1884-1886    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00034  no.1(1886)-no.47(1887)    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00035  no.48(1888)-no.93(1888)    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00036  no.94(1889)-no.131(1889)    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00037  1890    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00038  1891    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00039  1892    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00040  1893    館內使用  
 近史所郭廷以圖書館微縮室(洽櫃臺調閱)  MJ00041  1893    館內使用