Record:   Prev Next
作者 陳躍 (1959-) 著
書名 建囯以来中囯共产党就业政策与实践研究 / 陈跃著
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010096988 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  362.7 440.1    在架上    30550112560774
版本 第1版
說明 [13], 299面 ; 21公分
附註 含參考書目
拼音題名: Jian quo yi lai Zhongguo Gongchandang jiu ye zheng ce yu shi jian yan jiu
主題 中國共產黨 -- 政策 csht
人力資源 -- 管理 csht
Alt Title Jian quo yi lai Zhongguo Gongchandang jiu ye zheng ce yu shi jian yan jiu
Record:   Prev Next