Record:   Prev Next
作者 黃建年 (1966-) 著
書名 天章觅踪 : 古籍整理新论 / 黃建年著
出版項 芜湖市 : 安徽師范大学出版社, 2011
國際標準書號 9787811416794 (平裝) : 人民幣34.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011 4613    在架上    30530105937064
 文哲所  032 8377    在架上    30580002918303
版本 第1版
說明 [8], 252面 : 圖, 表 ; 26公分
附註 拼音題名: Tianzhang mizong guji zhengli xinlun
含索引
主題 古籍整理 lcstt
漢學 -- 中國 csht
Alt Title 古籍整理新論
Tianzhang mizong guji zhengli xinlun
Record:   Prev Next