Record:   Prev Next
書名 当代伊斯兰教 / 金宜久主编
出版項 北京市 : 東方出版社, 1995[民83]
國際標準書號 7506005239
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 250 2101    在架上    30530000362764
 民族所圖書館  C 250 8032 1995    在架上    30520010686930
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  250 210    在架上    30550111406235
版本 第1版
說明 [6], 349面 : 表 ; 21公分
人民幣13.00元 (平裝)
系列 当代世界宗教丛书
附註 拼音题名: Dang dai yi si lan jiao
主題 回教 csht
Alt Author 金宜久 主編
Alt Title Dang dai yi si lan jiao
Record:   Prev Next