MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  931223s1982  cc d   d  000 0 chi d 
040  AS|cAS|dISSP|dCLP 
041 0 chi 
100 1 陳旭麓|d(1918-1988)|e主編 
245 10 中囯近代史词典 /|c陈旭麓, 方诗铭, 魏建猷主编 
250  第1版 
260  上海市 :|b上海辞书出版社,|c1982[民71] 
300  [50, 865]面 :|b表 ;|c19公分 
350  人民幣3.45元|b(精裝) 
500  附录: 1,中囯近代史大事记;2,中囯近代史历日对照简表;3,
    太平天囯历日对照简表;4,辛亥革命期间所有黃帝纪年对照表;5,
    韵目代日表 
590  館藏: 1983第2刷.|5HS(HMA) 
590  馆藏: 1984年第4刷.|5ET 
590  馆藏: 1985第6刷.|5HS 
651 7 中國|x歷史|y晚淸(1840-1911)|x字典,辭典|2csht 
700 1 方詩銘|e主編 
700 1 魏建猷|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  R 627.04 7544    館內使用    30560300332472
 民族所圖書館參考書區  RC 627.604 7544    館內使用    30520010478593
 傅斯年圖書館閱覽室  SR 922.76004 4404    館內使用    HPE0018461
 文哲所參考室  R 627.604 8765    館內使用    30580000037262
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 922.7604 440    館內使用    MHC0058675
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 922.7604 440 c.3  館內使用    MHC0062437
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 627.604 7544 1982    在架上    30910010131740
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 627.604 7544 1982    在架上    30910010731432