Record:   Prev Next
書名 呉江方言俚語集成 / 沈卫新主編
出版項 扬州市 : 广陵书社, 2013
國際標準書號 9787806949603 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.5223 3420 2013    在架上    30630010058442
版本 第1版
說明 [5], 202面 : 圖 ; 26公分
附註 拼音題名: Wu jiang fang yan li yu cheng
主題 中國語言 -- 方言 -- 俗語,俚語 -- 吳江市(江蘇省) csht
吳語 -- 吳江市(江蘇省) csht
Alt Author 沈衛新 主編
Alt Title Wu jiang fang yan li yu cheng
Record:   Prev Next