Record:   Prev Next
書名 20世纪中囯哲学著作大辞典 / 李超杰, 边立新主编
出版項 北京市 : 警官教育出版社, 1994[民83]
國際標準書號 7810274538
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 128.04 161    館內使用    30550111235519
 文哲所參考室  R 128.04 8443    館內使用    30580001041925
版本 第1版
說明 [59], 1164面 ; 27公分
人民幣98.00元 (精裝)
附註 拼音題名: 20 shi ji zhongguo zhe xue zhu zuo dacidian
主題 哲學 -- 中國 -- 現代(1900-) -- 字典,辭典 csht
Alt Author 李超杰 主編
邊立新 主編
Alt Title 二十世紀中國哲學著作大辭典
20 shi ji zhongguo zhe xue zhu zuo dacidian
Record:   Prev Next