Record:   Prev Next
書名 南京地名源 / 吕武进, 李绍成, 徐柏春编
出版項 [南京市] : 江苏科技出版社, 1991[民80]
國際標準書號 7534512166
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  927.219 101-131    在架上    30550111087571
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.21 101-1313    在架上    HPE0318162
版本 第1版
說明 人民幣11.00元 (精裝)
[12], 499面 ; 21公分
附註 拼音题名: Nan Jing di ming yuan
主題 南京 -- 地名 csht
Alt Author 呂武進 編
李紹成 編
徐柏春 編
Alt Title Nan Jing di ming yuan
Record:   Prev Next