Record:   Prev Next
作者 吳振磊 (1982-) 編著
書名 西部地区城乡经济社会一体化支持体系研究 / 吴振磊著
出版項 北京市 : 中國經濟出版社, 2011
國際標準書號 9787513604710 (平裝) : 人民幣35.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  365.0926 130    在架上    30550112613656
版本 第1版
說明 [10], 193面 ; 24公分
附註 含參考書目
拼音題名: Xi bu di qu cheng xiang jing ji she hui yi ti hua zhi chi ti xi yan jiu
主題 城鄉關係 -- 中國 csht
Alt Title Xi bu di qu cheng xiang jing ji she hui yi ti hua zhi chi ti xi yan jiu
Record:   Prev Next