Record:   Prev Next
書名 德富蘇峰関係文書 / 伊藤隆, 酒田正敏, 坂野潤治编
出版項 東京都 : 山川出版社, 1982-1987
國際標準書號 4634261308 (v.1)
4634261405 (v.2)
4634261502 (v.3)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  783.1878 8536/ 8844  v.1    在架上    30580001131965
 文哲所  783.1878 8536/ 8844  v.2    在架上    30580001131957
 文哲所  783.1878 8536/ 8844  v.3    在架上    30580001131940
 人文社會聯圖  783.1878 2342  v.1    在架上    30600010190107
 人文社會聯圖  783.1878 2342  v.2    在架上    30600010190099
 人文社會聯圖  783.1878 2342  v.3    在架上    30600010190115
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  J 861.5678 781-113  v.1    在架上    30550120209075
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  J 861.5678 781-113  v.2    在架上    30550120090327
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  J 861.5678 781-113  v.3    在架上    30550120209083
說明 3册 ; 20公分
(精裝)
系列 近代日本史料選書 ; 7-1,7-2,7-3
附註 內容: 1,文筆家関係--2,藩閥政治家関係--3,民有社関係
主題 德富猪一郎 (1863-1957) -- 通信,回憶錄等 csht
Alt Author 伊藤隆 (1932-) 編
酒田正敏 编
坂野潤治 (1937-) 編
Record:   Prev Next