Record:   Prev Next
作者 楊迪 著
書名 创造渡海作战的奇迹 : 解放海南岛战役決策指挥的真实记叙 / 杨迪著
出版項 北京 : 解放军出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7506538377
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  005.95 633    到期 04-08-20    30550111640213
版本 第1版
說明 [8], 351面, 图版[10]面 ; 21公分
人民幣20.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Chuang zao du hai zuo zhan de qi ji
主題 戰爭 -- 海南島 csht
Alt Title 解放海南島戰役決策指揮的真實記敘
Chuang zao du hai zuo zhan de qi ji
Record:   Prev Next