Record:   Prev Next
書名 阿拉伯新生代政治家 / 中囯现代囯际关系研究所[编]
出版項 北京市 : 时事出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7800097811
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  983.81 029    在架上    30550111878284
版本 第1版
說明 [12], 438面 : 像 ; 21公分
人民幣29.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Alabo xin sheng dai zheng zhi jia
主題 政治 -- 阿拉伯 -- 傳記 csht
Alt Author 中國現代國際關係研究所 編
Alt Title Alabo xin sheng dai zheng zhi jia
Record:   Prev Next