Record:   Prev Next
書名 法律书评 = Law book review / 苏力主编
出版項 北京市 : 北京大学出版社, 2003-
國際標準書號 7503640790 (v.1 ; 平裝)
9787503648038 (v.2 ; 平裝)
9787503654640 (v.3 ; 平裝)
7301104103 (v.4 ; 平裝)
9787301104101 (v.4 ; 平裝)
9787301124642 (v.5 ; 平裝)
9787301133064 (v.6 ; 平裝)
9787301143278 (v.7 ; 平裝)
9787301153208 (v.8 ; 平裝)
9787301180839 (v.9 ; 平裝)
9787301208335 (v.10 ; 平裝)
9787301257050 (v.11 ; 平裝)
9787301283592 (v.12 ; 平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  580.21 886  v.4    在架上    30580002312044
 近史所郭廷以圖書館  350.7 184  v.4    在架上    30550112085301
 近史所郭廷以圖書館  350.7 184  v.5    在架上    30550112392848
 近史所郭廷以圖書館  350.7 184  v.6    在架上    30550112236656
 近史所郭廷以圖書館  350.7 184  v.8    在架上    30550112420524
 人文社會聯圖  580.7 3250  v.1    在架上    30660010051063
 人文社會聯圖  580.7 3250  v.2    在架上    30660010051071
 人文社會聯圖  580.7 3250  v.3    在架上    30660010051089
 人文社會聯圖  580.7 3250  v.4    在架上    30660010051097
 人文社會聯圖  580.7 3250  v.5    在架上    30660010075823

版本 第1版
說明 冊 : 圖 ; 23公分
附註 据第1辑著录
馆藏: 第4-6,8冊. MH
館藏: 第4冊. CLP
館藏: 第1-5,7-10,12冊. HS(LW)
主題 法律 -- 書評 csht
Alt Author 蘇力 主編
Alt Title Law book review
拼音題名: Falü shuping
Record:   Prev Next