Record:   Prev Next
作者 季莫霍維奇 著
書名 战争上空 1941-1945 / 季莫霍维奇著 ; 叶菲莫夫主编 ; 张凯军等译
出版項 北京市 : 北京航空航天大学出版社, 1989
國際標準書號 7810120646 (平裝) : 人民幣3.50元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  388.2 226    在架上    30550112674849
版本 第1版
說明 6, 316面 ; 19公分
附註 拼音題名: Zhan zheng shang kong : 1941-1945
主題 空軍戰術 -- 俄國 csht
第二次世界大戰(1939-1945) -- 俄國 csht
Alt Author 葉菲莫夫 主編
張凱軍 譯
Alt Title Zhan zheng shang kong : 1941-1945
Record:   Prev Next