Record:   Prev Next
作者 胡明揚 (1925-) 著
書名 高名凯先生纪念文集 / [胡明扬等著]
出版項 北京市 : 语文出版社, 1992[民81]
國際標準書號 7800064656
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.88 8366/ 8456    在架上    30580000138623
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 078 3135    在架上    HPE0318570
版本 第1版
說明 2, 105面, 圖版[4]面 : 像 ; 21公分
人民幣2.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Gao mingkai xiansheng jinian wenji
主題 高名凱 (1911-1965) -- 傳記 csht
高名凱 (1911-1965) -- 學術思想 -- 語言學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Title Gao ming kai xian sheng ji nian wen ji
Record:   Prev Next