Record:   Prev Next
書名 Kīniešu dzīves ainas cjin dinastijas laikā = Scenes of the Chinese life during Qing dynasty = Zhongguo Qing dai min jian sheng huo xi guan tu pian ji jin / [Ārzemju mākslas muzejs ]
Kīniešu dzīves ainas cjin dinastijas laikā = Scenes of the Chinese life during Qing dynasty = 中囯清代民间生活习惯图片集锦 / [Ārzemju mākslas muzejs ].
出版項 Rīga : Nordik, 2007
國際標準書號 9789879984796
987998479X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  538.82 K55    在架上    30580002771363
說明 219 p. : ill. ; 30 cm
附註 Text also in English and Chinese
主題 China -- Civilization -- 1644-1912 -- Pictorial works
China -- Social life and customs -- 1644-1912 -- Pictorial works
Ārzemju mākslas muzejs (Latvia) -- Catalogs
Alt Author Ārzemju mākslas muzejs (Latvia)
Alt Title Scenes of the Chinese life during Qing dynasty
Zhongguo Qing dai min jian sheng huo xi guan tu pian ji jin
中囯清代民间生活习惯图片集锦
Record:   Prev Next