Record:   Prev Next
書名 Sin kū Iok ê Sèng-keng : choân su = 舊新約全書
出版項 [Tâi-oân] : Sèng-Keng Kong-Hōe, 1969
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO BS315.C583 S56 1969    在架上    30600620034232
說明 1047, 302 pages ; 20 cm
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
附註 "Amoy romanized Bible, R.V. edition"--T.p. verso
Kū-iok ê Sèng-keng -- Lán ê Kiù-chú Iâ-so Ki-tok ê Sin Iok : Choân Su
Chinese (Amoy), romanized script
主題 Bible -- Translations into Chinese
Unif Title Bible. Chinese (Amoy)
Alt Title 舊新約全書
Kū-iok ê Sèng-keng
Lán ê Kiù-chú Iâ-so Ki-tok ê Sin Iok : Choân Su
Record:   Prev Next