Record:   Prev Next
書名 90 năm nghiên ćưu v̀ê văn hóa và lịch s̉ư Vịêt Nam = 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam / [k̉y ýêu ḥôi th̉ao qúôc t́ê do Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qúôc gia và Vịên Vĩên đông bác c̉ô Pháp t̉ô ch́ưc tại Hà Ṇôi tháng 12-1992]
出版項 Hà Ṇôi : Khoa học xã ḥôi, 1995
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS556.42 N714 1995    在架上    30530110764099
說明 527 p. : ill. ; 23 cm
系列 T̉u sách Phương đông = Bibliothèque orientaliste
T̉u sách Phương đông
附註 In Vietnamese and French
At head of title: Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qúôc gia = Centre national des sciences sociales et humaines au Vietnam; École française d'Extrême-Orient = Vịên Vĩên đông bác c̉ô Pháp
Includes bibliographical references
主題 Vietnam -- Civilization -- Congresses
Vietnam -- History -- Congresses
Viêt-Nam -- Civilisation -- Congrès. ram
Alt Author Trung tâm khoa học xã ḥôi và nhân văn qúôc gia (Vietnam)
Ecole française d'Extrême-Orient
Alt Title Chín mươi năm nghiên ćưu v̀ê văn hóa và lịch s̉ư Vịêt Nam
Quatre-vingts dix ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam
90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam
Record:   Prev Next