Record:   Prev Next
作者 Hò, Chí Minh, 1890-1969
書名 Di chúc càua chàu tich Hò Chí Minh. English
President Ho Chi Minh's testament
出版項 Hanoi : Central Committee of the Communist Party of Vietnam, 1995
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  JQ898.D293 H6413 1995    在架上    30620020049416
說明 64 p. : col. ill. ; 21 cm
附註 Translation of: Di chúc càua chàu tich Hò Chí Minh
主題 Dang công sàan Viêt Nam
Vietnam -- Politics and government -- 1945-1975
Record:   Prev Next