Record:   Prev Next
作者 蔣經國 (1910-1988) 著
書名 十年風木 / 蔣經國著
出版項 臺北巿 : 幼獅文化出版社, 民74[1985]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  005.84 4426-4    在架上    30560300302277
 生命科學圖書館  005.8 8465 1985    在架上    30110300048429
 文哲所  005.8 8465-3    在架上    30580000579545
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  856.586 728.1-5    在架上    MHC0067817
版本 初版
說明 [5], 250面 : 圖 ; 21公分
基價1.32元 (平裝)
主題 蔣經國 (1910-1988) -- 論文,講詞等 csht
Record:   Prev Next