Record:   Prev Next
書名 论宋明理学 / 中国哲学史学会, 浙江省社会科学研究所编
出版項 杭州 : 浙江人民出版社, 1983[民72]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 125.07 029    在架上    HPE0012073
 文哲所  125.07 8646-2    在架上    30580000682455
 人社中心  125.07 5657    在架上    30560300400980
Record:   Prev Next