Record:   Prev Next
作者 李雲川 著
書名 精质论 / 汤公山人著
出版項 北京 : 中央编译出版社, 2008
國際標準書號 9787802115613 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  164 4012 2008    在架上    30610010232106
版本 第1版
說明 4, 214面 ; 23公分
附註 封面副題名:: 一种新的本原说及其视野里的现实世界
拼音題名: Jing zhi lun : yizhong xinde benyuanshuo jiqi shiye lide xianshi shijie
主題 本體論 csht
Alt Title 一種新的本原說及其視野裡的現實世界
Jing zhi lun : yizhong xinde benyuanshuo jiqi shiye lide xianshi shijie
Record:   Prev Next