Record:   Prev Next
作者 吳仁華 著
書名 台湾光复初期教育转型硏究 : 1945-1949 / 吴仁华著
出版項 福州 : 福建教育出版社, 2008
國際標準書號 9787533450335 (平裝) : 人民幣23.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  520.927 8866    在架上  -  30580002667827
 人文社會聯圖  520.927 2624 2008    在架上    30600010597590
版本 第1版
說明 2, 303面 ; 21公分
附註 拼音題名: Taiwan guangfu chuqi jiaoyu zhuanxing yanjiu
參考書目: 面291-300
主題 教育 -- 臺灣 -- 歷史 -- 民國34-38年(1945-1949) csht
Alt Title Taiwan guangfu chuqi jiaoyu zhuanxing yanjiu
Record:   Prev Next