Record:   Prev Next
書名 生态文明视域下的满族传统文化解读 / 何晓芳主编
出版項 北京 : 民族出版社, 2017
國際標準書號 9787105150953 (平裝) : 人民幣54.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 536.22 2164 2017    在架上    30520011246239
 文哲所  536.22 8767    在架上    30580003415762
版本 第1版
說明 2, 300面 : 圖 ; 24公分
主題 滿族 lcstt
民族文化 lcstt
中國 lcstt
Alt Author 何曉芳 主編
Alt Title 拼音題名: shengtai wenming shiyu xiade manzu chuantong wenhua jiedu
Record:   Prev Next