Record:   Prev Next
作者 陳光金 著
書名 中囯乡村现代化的回顾与前瞻 / 陈光金著
出版項 长沙市 : 湖南出版社, 1996[民85]
國際標準書號 754381353X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  545.5 8766    在架上    30580001020135
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  365.8 440    在架上    30550111434781
 民族所圖書館  C 545.5 7598 1996    在架上    30520010763457
說明 [7], 578面 : 表 ; 21公分
人民幣23.80元 (精裝)
附註 拼音題名: Zhongguo xiangcun xiandaihua de huigu yu qianzhan
主題 鄉村 -- 中國 csht
Alt Title Zhongguo xiangcun xiandaihua de huigu yu qianzhan
Record:   Prev Next