Record:   Prev Next
作者 傅衣凌 (1911-1988) 著
書名 明清社会经济变迁论 / 傅衣凌著
出版項 [北京市] : 人民出版社, 1989[民78]
國際標準書號 7010004382
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  332.2 547.1    在架上    30550111072359
 文哲所  552.26 8566-2    在架上    30580001810501
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 552.26 2303 1989    在架上    30910010584831
版本 第1版
說明 [1], 201面 ; 19公分
人民幣2.80元 (平裝)
附註 拼音題名: Mingqing shehui jingji bianqian lun
主題 經濟 -- 中國 -- 明清(1368-1912) csht
Alt Title Ming qing she hui jing ji bian qian lun
Record:   Prev Next