Record:   Prev Next
作者 方豪 (1910-1980) 撰
書名 方豪六十至六十四自選待定稿 / 方豪撰
出版項 [出版地不詳] : 方豪, 民63[1974]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館紀念室  CHU 089.8 023  v.4    在架上    30530100707017
 歐美所九一七淹水  617 0000-3    已報銷    30500700145579
說明 [4], 558面 ; 27公分
(精裝)
附註 據各雜誌抽印本輯錄影印
Record:   Prev Next