Record:   Prev Next
書名 囯民党政权的崩溃 / 全囯政协文史资料委员会编
出版項 合肥市 : 安徽人民出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7212017760
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓文史資料區  927.08 091-2  v.5    在架上    30550111654123
 人社中心  628.08 8614 v.5    在架上    30560300693063
版本 第1版
說明 3, 781面 ; 21公分
(精裝)
系列 文史资料精华丛书 ; 第5卷
附註 拼音题名: Guo min dang zheng quan de beng kui
主題 中國 -- 史料 csht
Alt Author 全國政協文史資料委員會 編
Alt Title Guo min dang zheng quan de beng kui
Record:   Prev Next