Record:   Prev Next
作者 陳灨一 (1882-) 著
書名 睇向斋谈往 / 陈灨一著
出版項 上海市 : 上海书店出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7806223673
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  628.08 8558  v.18    在架上    30580001146575
 文哲所  628.08 8558  v.18 c.2  在架上  -  30580001506992
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  922.808 063.1  v.18    在架上    30550111484067
 人社中心  628.08 7659  v.18    在架上    30560300047278
版本 第1版
說明 1-67面 ; 21公分
人民幣8.00元 (平裝)
系列 民囯史料笔记丛刊
附註 與睇向斋秘录--睇向斋逞臆谈合刊
主題 中國 -- 歷史 -- 晚清(1840-1911) -- 傳記 csht
中國 -- 歷史 -- 民國(1912-) -- 傳記 csht
Alt Title 睇向齋談往
Record:   Prev Next