Record:   Prev Next
書名 中囯市县手册 / 王越主编
出版項 杭州 : 浙江敎育出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7533804074
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 928.02 033    館內使用    MHC0089184
 人社中心  670.26 1043    在架上    30560300084883
版本 第2版
說明 28, 641, 32面 : 地图 ; 19公分
人民幣6.40元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhong guo shi xian shou ce
附: 词目笔画索引
Alt Author 王越 主編
Alt Title Zhong guo shi xian shou ce
Record:   Prev Next