Record:   Prev Next
書名 江西近代社会转型研究 / 万振凡, 林颂华主编
出版項 北京 : 中囯社会科学出社, 2001[民90]
國際標準書號 7500433069
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  361.84 576    在架上    30550111720452
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 361.84 5764    在架上    30530104660089
 文哲所  672.42 8475    在架上    30580001740310
版本 第1版
說明 [10], 409面 : 表 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Jingxi jin dai she hui zhuan xing yan jiu
主題 社會發展 -- 江西省 csht
Alt Author 萬振凡 主編
林頌華 主編
Alt Title Jingxi jin dai she hui zhuan xing yan jiu
Record:   Prev Next