Record:   Prev Next
書名 江西風物志
出版項 南昌市 : 江西教育出版社, 1985[民74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 927.08 0295.2  v.19    在架上    HPE0020135
 近史所郭廷以圖書館  927.08 029.1  v.19    在架上    MHC0070677
 文哲所  672.44 8345    在架上    30580001972319
民族所圖書館之訂單已取消。
版本 第1版
說明 4, 222面, 冠图版[6]面 ; 21公分
人民幣1.68元 (平裝)
系列 中囯风物志丛书
中國風物志叢書
附註 拼音题名: Jiangxi fengwuzhi
主題 風俗習慣 -- 江西省 csht
Alt Title Jiang xi feng wu zhi
Record:   Prev Next