Record:   Prev Next
作者 Kiem Them
書名 Hue trong moi chung ta / Kiem Them
出版項 Glendale : Dai Nam, [1993?]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  738.376 K47    在架上    30580001011340
說明 218 p. : ill. ; 21 cm
附註 Title on added t.p.: Co do Hue : lich su, thang canh, cungdien, lang tam, van hoc, nghe thuat
主題 Hue (Vietnam) -- Description and travel
Hue (Vietnam) -- History
Alt Title Co do Hue : lich su, thang canh, cungdien, lang tam, van hoc, nghe thuat
Record:   Prev Next