Record:   Prev Next
作者 汪幸福 (1954-) 著
書名 殷海光与蒋介石 / 汪幸福著
出版項 武汉 : 湖北人民出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7216028791
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.886 8926/ 8353-2    在架上    30580001529994
 近史所郭廷以圖書館  982.286 131    在架上    30550111774889
版本 第1版
說明 [8], 317面, 图[4]面 ; 21公分
人民幣16.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Yin hai guang yu jiang jie shi
主題 殷海光 (1919-1969) -- 傳記 csht
蔣中正 (1887-1975) -- 傳記 csht
Alt Title Yin hai guang yu jiang jie shi
Record:   Prev Next