Record:   Prev Next
書名 蒙文通学记(增补本) / 蒙默编
出版項 北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2006[民95]
國際標準書號 7108025477
9787108025470 (平裝) : 人民幣22.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  782.886 8867:2/ 884    在架上    30580002357312
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 982.886 6675    在架上    30530105181838
 近史所郭廷以圖書館  982.878 667-667 2006    在架上    30550112388853
版本 北京第1版
說明 [12], 319面 ; 21公分
附註 封面題名: 蒙文通生平和学朮
主題 蒙文通 (1894-1987) -- 學術思想 csht
Alt Author 蒙默 編
Alt Title 蒙文通生平和学朮
Meng wen tong xue ji
Record:   Prev Next