Record:   Prev Next
作者 鐵竹偉 著
書名 廖承志传 / 铁竹伟著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7010028621
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  982.886 676-963    在架上    30550111491146
 文哲所  782.888 8573/ 8577    在架上    30580001326888
 人文社會聯圖  782.887 0014 8382 1998    在架上    30600010631951
版本 第1版
說明 2, 614面, 图版[12]面 ; 21公分
人民幣26.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Liao chengzhi zhuan
主題 廖承志 (1908-1983) -- 傳記 csht
Alt Title Liao chengzhi zhuan
Record:   Prev Next