Record:   Prev Next
作者 常慶林 著
書名 殷商玉器收藏与研究 / 常庆林著
出版項 北京 : 蓝天出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7801584929
9787801584922
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 994.6 4071    在架上    30530104866231
 文哲所  794.4 8667:2    在架上    30580002189632
版本 第1版
說明 [5], 280面 : 圖版 ; 29公分
人民幣380.00元 (精裝)
系列 博物馆珍品鍳赏丛书
附註 拼音題名: Yin Shang Yu Qi Shou Cang Yu Yan Jiu
主題 玉器 -- 中國 csht
Alt Title Yin Shang Yu Qi Shou Cang Yu Yan Jiu
Record:   Prev Next