Record:   Prev Next
作者 郭熙煌 著
書名 语言认知的哲学探源 / 郭熙煌著
出版項 武漢市 : 华中师范大学出版社, 2009
國際標準書號 9787562242413 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  800.14 0779 2009    在架上    30630010026365
版本 第1版
說明 [7], 213面 ; 23公分
附註 拼音題名: Yuyan renzhi de zhexue tanyuan
含參考書目
主題 語言心理學 csht
Alt Title Yuyan renzhi de zhexue tanyuan
Record:   Prev Next