MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  100707s2009  cc    b  000 0 chi d 
020  9787562242413 (平裝) 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
100 1 郭熙煌|e著 
245 10 语言认知的哲学探源 /|c郭熙煌著 
246 33 Yuyan renzhi de zhexue tanyuan 
250  第1版 
260  武漢市 :|b华中师范大学出版社,|c2009 
300  [7], 213面 ;|c23公分 
500  拼音題名: Yuyan renzhi de zhexue tanyuan 
504  含參考書目 
650 7 語言心理學|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  800.14 0779 2009    在架上    30630010026365