Record:   Prev Next
作者 陳立正 (1954-) 著
書名 永登及周边方言词语汇释 / 陈立正著
出版項 兰州市 : 甘肃文化出版社, 2013
國際標準書號 9787549004249 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.5214 7501 2013    在架上    30630010054276
版本 第1版
說明 [8], 313面 ; 24公分
附註 拼音題名: Yong deng ji zhou bian fang yan ci yu hui shi
含參考書目
主題 西北方言 -- 永登縣(甘肅省) csht
中國語言 -- 方言 -- 永登縣(甘肅省) csht
Alt Title Yong deng ji zhou bian fang yan ci yu hui shi
Record:   Prev Next