Record:   Prev Next
作者 皮錫瑞 (1850-1908) 撰
書名 皮锡瑞集 / (清)皮锡瑞撰 ; 吴仰湘校点
出版項 長沙市 : 岳麓书社, 2012
國際標準書號 9787553800011 (精裝) : 人民幣200.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  847.8 7785/ 8873  v.1    在架上    30580003016149
 文哲所  847.8 7785/ 8873  v.2    在架上    30580003016156
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 847.8 0817-130  v.1    在架上    30530110778396
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 847.8 0817-130  v.2    在架上    30530110778404
版本 第1版
說明 2冊(1618面) ; 24公分
系列 湖湘文庫
湖湘文庫
主題 皮錫瑞 (1850-1908) -- 文集 csht
Alt Author 吳仰湘 校點
Record:   Prev Next