Record:   Prev Next
作者 宋平 (1935-) 著
書名 蒋介石和他的掌权朮 / 宋平著
出版項 哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7207030649
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  001.32 728-122-2    在架上    30550111303986
 人文社會聯圖  C 005.32 3010-2 1995    在架上    30610010132967
版本 第1版
說明 [18], 391面 : 圖, 像 ; 21公分
人民幣22.30元 (平裝)
附註 拼音題名: Jiang jieshi he ta de zhangquanshu
主題 蔣中正 (1887-1975) -- 傳記 csht
Alt Title Jiang jieshi he ta de zhangquanshu
Record:   Prev Next