Record:   Prev Next
書名 大转折时期的社会心态 = Da zhuanzhe shiqide shehui xintai / 马守良主编
出版項 杭州市 : 浙江人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7213014692
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  C 535.72 7133 1996    在架上    30610010080158
版本 第1版
說明 [11], 303面 ; 21公分
人民幣13.80元 (平裝)
主題 民族性 -- 中國 csht
Alt Author 馬守良 主編
Alt Title Da zhuanzhe shiqide shehui xintai
Record:   Prev Next