Record:   Prev Next
書名 共和囯特別大审判 : 秘情与纪实 / 李灵编
出版項 北京市 : 团结出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7800618099
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 628.76 4010 1993    在架上    30520010779883
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 628.76 4010 1993    在架上    30910010207243
版本 第1版
說明 4, 381面 ; 21公分
人民幣9.80元 (精裝) (平裝)
系列 共和囯风云实录丛书
附註 拼音題名: Gong he guo te bie da shen pan mi qing yu ji shi
主題 中共政權 -- 歷史 -- (1976-) csht
Alt Author 李靈 編
Alt Title Gong he guo te bie da shen pan mi qing yu ji shi
Record:   Prev Next