Record:   Prev Next
書名 农村土地规划 / 朱亞夫编
出版項 北京 : 农业出版社, 1981[民70]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 554.5 2515 1981    在架上    30910010599938
說明 6, 291面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Nong cunt tu di gui hua
主題 農村 -- 中國 csht
土地利用 -- 中國 csht
Alt Author 朱亞夫 編
Alt Title Nong cunt tu di gui hua
Record:   Prev Next