Record:   Prev Next
書名 莊氏史案本末 / (淸)节庵辑
出版項 上海市 : 上海古籍书店, 1983[民72]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  782.8 8800    在架上    30560300194666
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.7205 631    在架上    HPE0019427
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  922.7281 620    在架上    MHC0074778
 文哲所  627.28 774    在架上    30580001782536
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 627.28 8800 1983    在架上    30910010577108
版本 影印本
說明 1册 ; 19公分
人民幣0.38元 (平裝)
系列 淸代歷史資料叢刊
附註 版權頁及書背題名: 庄氏史案本末
據淸代抄本影印
主題 文字獄 -- 中國 -- 淸(1644-1912) csht
Alt Author 節庵 (淸) 輯
Record:   Prev Next