Record:   Prev Next
書名 Catalogue of the Imperial archives of the Nguyen dynasty / [chief-editor, Phan Huy Lê]
出版項 Hà Ṇôi : Th´ê Gi´ơi Publishers, <2000- >
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  R DS556.8 C4513  v.2    館內使用    30560400242142
 文哲所參考室  R 738.325021 C357  v.2    館內使用    30580002509490
說明 v. <2 > ; 29 cm
附註 At head of title: National Department of Archives, Hu´ê University, Centre for Vietnamese and Intercultural Studies (VNU)
-- v. 2. The 6th and 7th years of Minh Mạng reign (1825-1826), tomes 11-20
Lib. has: v.2. CLP
主題 Châu b̉an trìêu Nguỹên -- Catalogs
Vietnam -- History -- Nguyen dynasty, 1802-1945 -- Sources -- Catalogs
Alt Author Phan, Huy Lê
Vietnam. Cục lưu tr̃ư Nhà nư´ơc
Đại học Hu´ê
Đại học qu´ôc gia Hà Ṇôi. Trung tâm nghiên c´ưu Vịêt Nam và giao lưu văn hóa
Alt Title Châu b̉an trìêu Nguỹên
Mục lục Châu b̉an trìêu Nguỹên. English
Unif Title 阮朝硃本目錄 English
Alt Title Imperial archives of the Nguyen dynasty
Record:   Prev Next